Недільна школа – це навчання дітей за допомогою різних християнських методів, в основі яких полягає Біблія. Мета недільної школи – розвинути у дитини здатність до слухання і донести йому суть Євангелія. Таким чином дитина вчиться слухати і чути іншого, що немало важливо у церкві та сучасному світі; розуміти вчителя, а відповідно, батьків і душу Бога в Біблії. Так як увага дітей не може довго зберігатися на одній проповіді, в програму недільної школи включені дитячі християнські гімни, ігри, вікторини спектаклі і т.д.

Дитяче служіння складається з таких основних частин: дитячі гімни – дитячі пісні з простими рухами, що несуть духовний сенс; свідоцтва дітей про діяння Бога, перевірка домашнього завдання і проповідь, яка проводиться в доступній і цікавій для дітей формі з використанням підручних матеріалів, відео- та аудіо матеріалів, постановка спектаклів.

Невід’ємною частиною дитячого зібрання є спілкування по групам або індивідуальне спілкування з дітьми, під час якого дитина може задати будь яке питання, а також докладніше зрозуміти суть проповіді

Діяльність недільної школи направлена на те, щоб дитина навіть у ранньому віці могла зрозуміти суть Євангелія та отримати прощення гріхів.

ДИТЯЧІ гІмнИ

Дитячі пісні з порстими рухами, що несуть духовний зміст

ПроповІдь

проводиться в доступній і цікавій для дітей формі з використанням підручних матеріалів, відео- та аудіо матеріалів

СВІДЧЕННЯ

Діти розказують про діяння Бога у своєму житті

СПІЛКУВАННЯ по групаХ

Діти можуть краще зрозуміти суть проповіді

ПЕрЕвІрка домашнЬОГО ЗАВДАННЯ

ІндивІдуальне СПІЛКУВАННЯ

Дитина може поставити питання, що її хвилює, і отримати роз’яснення від вчителя

ЗАПРОШУЄМО ВАШИХ ДІТОК НА ДИТЯЧИЙ ОСВІТНІЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ

ВІКОМ ВІД 6 ДО 12 РОКІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ.

ТАБІР СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК І ВИВЧЕННЯ ДІТЬМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Уроки англІйсЬкоЇ

Дитячі англійські пісні, танці, англійські ігри та багато іншого…

Спортивні програмИ

Естафети, скакалки, та інші рухливі ігри (у тому числі з м’ячем) для малюків

ЕкскурсІЇ

Прогулянки парком з рухливими іграми, екскурсії та огляд визначних місць Києва

ЛекцІЇ рОзвИТКУ

Лекції розвитку мислення спрямовані на виховання характеру